Fogyasztóvédelmi referens

 

A fogyasztóvédelmi referensre vonatkozó előírásokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) tartalmazza, a jogszabály erre vonatkozó rendelkezései 2014. február 1-től léptek hatályba.

A törvény alapján a kis- és középvállalkozásnak nem minősülő cégek kötelesek létrehozni a fogyasztóvédelmi referens intézményét. A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése. A fogyasztóvédelmi referens ezen kívül kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásának kötelezettsége erősíti mind a fogyasztói, mind a vállalkozási oldal körültekintő fogyasztói szemléletének fejlődését. A pozíció létrehozása a vállalkozások fogyasztóvédelmi szemléletének megalapozását, a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését, ezáltal a jogkövető magatartás erősítését, könnyedebbé válását célozza.

A Coop Szeged Zrt. a törvénynek megfelelően foglalkoztat fogyasztóvédelmi referenst.